© Copyright 2019

© Copyright 2018 • All rights reserved

Samtliga bilder på denna webbplats (www.sopstockholm.com) omfattas av lagen om upphovsrätt (Lag 1960:729).
Det innebär i praktiken att bilderna inte får kopieras eller på annat sätt användas på något sätt av någon annan än upphovsmannen utan upphovsmannens skriftliga och uttryckliga tillstånd.

Detta gäller samtliga bilder och samtliga:
• privatpersoner,
• media, oaktat distributionskanal och teknik, i dag eller i framtiden, samt
• nyhetsredaktioner, alltså även exempelvis Dagens Nyheter (www.dn.se).